Apmācības

Izstrādājam un vadām praktiskas apmācības atbilstoši mūsu klienta – konkrētā uzņēmuma – vajadzībām un nodefinētajiem mērķiem. Mūsu pieredze rāda, ka uzņēmumi, kuri rūpējas par savu darbinieku attīstību un izaugsmi, paaugstina savas komandas lojalitāti un motivāciju.

Katra apmācību programma tiek radīta kā individuāls risinājums klientam, līdz ar to tā var būt dažādos formātos un atšķirīga ilguma – no 4 stundu mini treniņa līdz ilgtermiņa attīstības programmai vairāku mēnešu garumā. Caur dažādām mācību metodēm un īpaši izstrādātiem uzdevumiem mācību dalībnieki iesaistās, gūst praktisko pieredzi un spēj tālāk ikdienas sadarbībā pielietot apgūtās prasmes.

Tēmas, kurās visbiežāk veidojam mācību programmas:

  • Komunikācija (piem., efektīva iekšējā komunikācija, atvērtu jautājumu uzdošana)
  • Komandas attīstība, produktīva sadarbība
  • Līderu attīstība (piem., komandas vadība, deleģēšana, pārrunu vadība, novērtēšanas pārrunas)
  • Atgriezeniskā saite
  • Laika un enerģijas vadība
  • Mērķu uzstādīšana
  • Komandas biedru/klientu dažādība un risinājumi sadarbībai
  • Komandas motivācijas pasākumi iedvesmai un iesaistei.

Atsauksmes

Ar Lailu sadarbojos, veidojot un vadot stratēģisko plānošanu vienam no mūsu grupas uzņēmumiem. Ļoti novērtēju viņas spēju iedziļināties, prasmi uztaustīt un uzdot pareizos jautājumus, lai izzinātu mūsu vēlmes un piedāvātu atbilstošākās metodes ideju ģenerēšanai un problēmsituāciju risināšanai. Laila spēj radīt konkrētajam klientam veidotu formātu un aktivitātes. Piedāvājot dažādus radošos uzdevumus, pasākuma laikā Laila palīdzēja komandai paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un nonākt līdz vērtīgām atklāsmēm. Ar Lailu ir viegli komunicēt un sadarboties, radot programmu šim pasākumam, bijām uz viena viļņa.
Jolanta Jansone
Personāla vadītāja SIA Eco Baltia Group
Paldies LV Vide par profesionālu, strukturētu un īpaši Dinex Latvia pielāgotu treniņu izveidi. Laila Vīksna un Dace Zariņa, apzinot Dinex Latvia vajadzības un izaicinājumus, izveidoja programmas, kas fokusētas uz iekšējo rezervju atjaunošanu un laika vadību. Pēc darbinieku novērtējuma var spriest, ka programmās tika ietverti dažādi praktiski instrumenti, kurus izmantot ikdienā, kā arī tika veikta situāciju izspēle, kas balstīta gan uz teoriju, gan praktiskiem piemēriem. Darbinieki īpaši novērtēja iespēju pabūt ne ikdienišķās situācijās kopā vienam ar otru, tādējādi labāk iepazīstoties un saliedējoties. Sakām paldies Lailai un Dacei! Ir svarīgi dinamiskajā ikdienas ritumā spēt apstāties, padomāt, saprast un sajust, kā efektīvāk pārvaldīt savu enerģiju.
Baiba Orga
Personāla speciāliste SIA Dinex group
lvvide-footer
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju