Personāla atlase

Izprotot uzņēmuma vajadzības un iekšējo kultūru, atrodam profesionālus un konkrētam uzņēmumam atbilstošus darbiniekus – talantus, kas ir ieguvums uzņēmumam ilgtermiņā.

Veicam dažādu vidējā un augstākā līmeņa speciālistu un vadītāju atlasi, izpētot tirgu un mērķtiecīgi uzrunājot uzņēmumam atbilstošos kandidātus. 

Nodrošinām pilnu vai daļēju personāla atlases procesu:

  • Iepazīstam uzņēmumu, noskaidrojam amatam nepieciešamās prasmes un veicamos pienākumus;
  • Veicam piemēroto kandidātu piesaisti;
  • Novērtējam kandidātu kompetences; 
  • Apkopojam rekomendācijas un atsauksmes;
  • Atbalstām pārrunās par darba uzsākšanas nosacījumiem;
  • Nodrošinām pastāvīgu komunikāciju un atbalstu visa atlases procesa laikā.

Atsauksmes

Ar Lailu esmu pazīstama jau 15 gadus. Esmu ļoti pateicīga liktenim, ka tam labpatikās mūsu ceļus sakrustot un man, kā jaunajai Personāla vadības entuziastei, bija iespēja smelties zināšanas un pieredzi no profesionālās Personāla vadītājas Lailas. Ļoti novērtēju Lailas zināšanas, komunikācijas, komandas vadības prasmes un patiesu iedziļināšanos katrā konkrētajā jautājumā, problēmsituācijā. No Lailas iedvesmojos un iemīlēju Darba likumu un ar aizrautību vēl šobrīd šķetinu dažādus problēmgadījumus. Apbrīnoju viņas nosvērtību, mieru, atvērtību un cilvēcību, kas rada drošu un patīkamu darba vidi. Esmu izmantojusi Lailas, kā kouča un sistēmiskā terapeita, pakalpojumus. Laila ir ļoti profesionāla arī šajā jomā, prot uzdot īstos jautājumus īstajā brīdī, neko neuzspiežot, neiesakot, bet pašai ļaujot nonākt pie risinājuma un paskatīties uz konkrēto situāciju no malas. Pēc sarunām ar Lailu vienmēr jūtos enerģijas pilna, pozitīvi uzlādēta un reizēm "gatava gāzt kalnus" 🙂 Ja esi nokļuvis Lailas mājas lapā un esi pārdomās vai ir vērts uzrunāt Lailu, tad es saku "Noteikti! Droši piesakies un uzlabo savu dzīves kvalitāti!" 🙂
Evija Vaļuka
Man paveicies strādāt Lailas Vīksnas vadībā divos uzņēmumos un es varu teikt tikai labāko par viņas profesionalitāti. Vienmēr atvērta jaunām idejām, spēj motivēt un atbalstīt, izcilas vadības un komunikācijas prasmes, kas viennozīmīgi pozitīvi ietekmē jebkuru komandu. Darbā Laila uztur drošu un atvērtu vidi komandā un uzņēmumā, kas palīdz attīstīties darbiniekiem, kolēģiem un uzņēmumam kopumā. Lailā es apbrīnoju viņas taktiskumu, loģisko un stratēģisko domāšanu un skaidru nākotnes vīziju – tas vienmēr palīdzējis sasniegt rezultātu un nenovērsties no mērķa. No Lailas esmu iemācījusies ieklausīties cilvēkos un aiz teiktā ieraudzīt domāto. Esmu arī strādājusi ar Lailu sistēmiskos sakārtojumos kā privātpersona, un ar visu pārliecību varu teikt, ka novērtēju Lailas spēju veidot ērtu, mājīgu vidi, kas palīdz dalībniekiem atvērties un ieraudzīt situācijas cēloni, nevis turpināt cīnīties ar sekām. Kas īpaši uzrunā tik sensitīvajos jautājumos – vienmēr tiek ievērota konfidencialitāte, katram dalībniekam tiek dots pietiekošs laiks pārdomām un atbildēm un kopumā tiek veidota ļoti draudzīga vide. Lailai izdodas ievērot dzīves balansu, sekojot prāta loģikai, bet darot visu ar dvēseli un es to tiešām apbrīnoju.
Aleksandra Anufrijeva
lvvide-footer
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju