Konsultācijas

Uzņēmumi, kuriem nav sava personāla vadītāja vai kuri saskaras ar pārmaiņām personāla vadībā, brīžos, kad kļūst aktuāls kāds jautājums šajā jomā, izvēlas profesionālu skatu un atbalstu no malas. Dalāmies ar savu ilggadējo profesionālo pieredzi un zināšanām šādos jautājumos:

  • Atalgojuma sistēmas un labumu groza izstrāde, balstoties uz tirgus tendencēm,
  • Konsultācijas darba tiesību jautājumos,
  • Personāla vadības procesu audits, izveide, sakārtošana,
  • Ikgadējās darba pārrunas,
  • Aprūpētais darba uzteikums,
  • Labākā prakse personāla administratīvajos dokumentos.

Ja uzņēmumam nav iekšējo resursu personāla vadībā, ir iespēja vienoties par administratīvo atbalstu ilgtermiņā – personāla dokumentu administrēšanu un citu personāla funkciju veikšanu pastāvīgi.

Atsauksmes

Ar Lailu Vīksnu un Daci Zariņu no SIA "LV VIDE" man ir izveidojusies pozitīva sadarbības pieredze kopš 2020.gada. Savam uzņēmumam izvēlamies personāla vadības ārpakalpojumus (konsultācijas, atlasi, personāla auditu, atalgojuma sistēmu izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu), darba pieeja ir fokusēta, efektīva un uz rezultātu orientēta. Pašiem ne vienmēr ir atbilstošās kompetences vai zināšanas, savukārt uzturēt pastāvīgu darbinieku ir neefektīvi. Lailai un Dacei ir augsta profesionālā kvalifikācija un liela pieredze nozarē. Izvēloties šo ārpakalpojumu, jūtos pārliecināts, ka viņas zinās jaunākās tendences un labāko praksi nozarē. Patiešām iesaku citiem uzņēmumiem, jo "LV VIDE" strādā ar lozungu: "Sacīts, darīts!".
Arnis Leikarts
AS "Baltu Veterinārija" direktors

Atsauksmes

Ar Lailu sadarbojos 2019.gada rudenī, veidojot un vadot stratēģisko plānošanu vienam no mūsu grupas uzņēmumiem. Ļoti novērtēju viņas spēju iedziļināties, prasmi uztaustīt un uzdot pareizos jautājumus, lai izzinātu mūsu vēlmes un piedāvātu atbilstošākās metodes ideju ģenerēšanai un problēmsituāciju risināšanai. Laila spēj radīt konkrētajam klientam veidotu formātu un aktivitātes. Piedāvājot dažādus radošos uzdevumus, pasākuma laikā Laila palīdzēja komandai paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un nonākt līdz vērtīgām atklāsmēm. Ar Lailu ir viegli komunicēt un sadarboties, radot programmu šim pasākumam, bijām uz viena viļņa.
Jolanta Jansone
Personāla vadītāja SIA Eco Baltia Group
Lailu Vīksnu un Initu Lūku jau piekto gadu aicinu vadīt Ezeres pagasta pārvaldes komandas saliedēšanas pasākumu. Ļoti novērtēju iedziļināšanos komandas vajadzībās un individuālo pieeju katram pieprasījumam. Katru reizi tiekam pārsteigti ar jauniem risinājumiem. Drošā un atbalstošā vide dod mums iespēju atbrīvoties, gūt jaunas atziņas, izvirzīt jaunus, aizraujošus mērķus un ar pozitīvu enerģijas lādiņu turpināt savu ikdienas darbu. Uztveram mūsu koučus Lailu un Initu kā savējos, mēs ļaujamies un mums vajag tādus kā jūs. Gaidām mūsu nākošo pasākumu!
Irēna Grauze
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja
lvvide-footer
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju