Komandu koučings

Vadām komandu koučinga sesijas uzņēmumos, kuros ir svarīga darbinieku iesaiste, produktivitāte, uz rezultātu vērsta domāšana un kopēja risinājumu atrašana.

Tas ir ilgtermiņa process, komandai tiekoties uz kouča vadītām sesijām 1 reizi mēnesī vai biežāk, vismaz 6-8 reizes. Sesiju laikā komanda izrunā sev svarīgos jautājumus, produktīvi risina problēmas vai rada jaunas idejas,  vienojas par kopīgiem rezultātiem un ceļu to sasniegšanai. Komanda ir atbildīga par sesiju laikā pieņemtajiem lēmumiem un risinājumiem koučs – par procesa laikā izmantojamām metodēm, virzot komandu uz tās nodefinētu mērķi. Vienas sesijas ilgums ir 2-3 stundas.

Koučingu komandām izmanto, ja:

  • uzņēmums vēlas veicināt darbinieku iesaisti, motivāciju un savstarpējo uzticēšanos,
  • komanda strādā pie konkrēta projekta vai ilgtermiņa mērķa,
  • komandai vajadzīgs atbalsts produktīvam darbam pie stratēģijas izstrādes vai īstenošanas,
  • uzņēmums pārskata savas vērtības, misiju un vīziju,
  • komanda risina sarežģītus jautājumus,
  • komanda vēlas izmantot savu radošo potenciālu, radīt jaunas idejas vai iespējas.

Ilgtermiņa sadarbības rezultātā komanda apgūst prasmes pati efektīvi risināt  ikdienas aktuālos jautājumus un virzīties uz priekšu, iesaistoties visiem komandas dalībniekiem.

Atsauksmes

Ar Lailu sadarbojos, veidojot un vadot stratēģisko plānošanu vienam no mūsu grupas uzņēmumiem. Ļoti novērtēju viņas spēju iedziļināties, prasmi uztaustīt un uzdot pareizos jautājumus, lai izzinātu mūsu vēlmes un piedāvātu atbilstošākās metodes ideju ģenerēšanai un problēmsituāciju risināšanai. Laila spēj radīt konkrētajam klientam veidotu formātu un aktivitātes. Piedāvājot dažādus radošos uzdevumus, pasākuma laikā Laila palīdzēja komandai paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un nonākt līdz vērtīgām atklāsmēm. Ar Lailu ir viegli komunicēt un sadarboties, radot programmu šim pasākumam, bijām uz viena viļņa.
Jolanta Jansone
Personāla vadītāja SIA Eco Baltia Group
Lailu Vīksnu un Initu Lūku jau piekto gadu aicinu vadīt Ezeres pagasta pārvaldes komandas saliedēšanas pasākumu. Ļoti novērtēju iedziļināšanos komandas vajadzībās un individuālo pieeju katram pieprasījumam. Katru reizi tiekam pārsteigti ar jauniem risinājumiem. Drošā un atbalstošā vide dod mums iespēju atbrīvoties, gūt jaunas atziņas, izvirzīt jaunus, aizraujošus mērķus un ar pozitīvu enerģijas lādiņu turpināt savu ikdienas darbu. Uztveram mūsu koučus kā savējos, mēs ļaujamies un mums vajag tādus kā jūs. Gaidām mūsu nākošo pasākumu!
Irēna Grauze
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja
lvvide-footer
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju