Par mums

Esam pieredzējušas personāla vadības un personīgās attīstības ekspertes, kas rada klientiem īpaši izstrādātus apmācību pakalpojumus un piedāvā gan klasiskus, gan netradicionālus risinājumus personāla atlases, vadības un attīstības jomā.

Laila Vīksnapersonāla vadības eksperte, individuālais un komandu koučs, organizāciju un ģimenes sistēmisko sakārtojumu konsultante

Personāla vadības jomā strādāju vairāk kā 20 gadus un kā personāla vadītāja 4 lielos uzņēmumos esmu ieguvusi unikālu pieredzi visās ar personālu saistītās jomās: personāla plānošana un atlase, talantu vadība, darbinieku novērtēšana, apmācības un attīstība, komandu veidošana, darbinieku attiecības un konfliktu risināšana, atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrāde

Lai cilvēks un uzņēmums veiksmīgi sasniegtu savus mērķus, galveno uzsvaru vēršu uz cilvēku attīstību, pielietojot dažādas metodes, kā piemēram, īpaši organizētas sarunas, attīstības treniņus, sistēmisko pieeju, kur cilvēki vai uzņēmumi paši var atrast risinājumu, ieraudzīt jaunas iespējas un, galvenais, tās realizēt. Katra klienta uzvara sniedz man milzīgu gandarījumu, kas dod enerģiju un prieku turpināt atkal un atkal.

Dace Zariņa – personāla vadības konsultante, apmācību vadītāja, personīgās un komandu izaugsmes koučs

Ar prieku darbojos apmācību un cilvēkresursu vadības jomā vairāk kā 15 gadus, esot kā pavadonis gan komandu, gan individuālā izaugsmē. Darbs liela uzņēmuma personāla komandā ir devis daudzpusīgas zināšanas par personāla vadības procesiem un vērtīgu pieredzi dažādu projektu un procesu koordinēšanā un vadībā. Savukārt, atrodot uzņēmumam īstos cilvēkus – dažādu līmeņu speciālistus – un atbalstot to izaugsmi gan iekšējo mācību, gan koučinga formātā, gūstu patiesu gandarījumu un iedvesmu.

Vieglums, pozitīvisms, labāko risinājumu meklēšana, daudzpusība, dziļums un precizitāte ir atslēgvārdi, ko klienti min kā raksturīgu manam darba stilam. 

Ikdienā savu enerģiju atjaunoju, dodoties pārgājienos, dziedot korī un pievēršoties mākslinieciski radošām nodarbēm. 

Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju