Personāla audits

Personāla audits ir personāla dokumentācijas un esošo personāla vadības procesu izvērtēšana ar mērķi veikt to pilnveidi vai sakārtošanu.

Audita ietvaros veicam darbinieku darba satura novērtēšanu, organizācijas struktūras un personāla lietvedības dokumentācijas pārskatīšanu, procesu izvērtēšanu, kā rezultātā uzņēmumam tiek sniegta atgriezeniskā saite par esošo situāciju un ieteikumi uzlabojumu veikšanai.

audits__LVvide

Atsauksmes

"Papardes zieds" izvēlējās personāla auditu, lai uzlabotu organizācijas struktūru, tādējādi nodrošinot ne tikai efektīvāku darba procesu, bet arī veiksmīgāku personālvadību. Audita process noritēja sekmīgi , darbs tika paveikts ar iejūtību, pacietību, izpratni. Ieteikumu rezultātā organizācija ir reformējusi pārvaldības struktūru, kas ļauj sekmīgāk plānot resursus, kā arī pilnveidojusi personāla administratīvo dokumentāciju.
Iveta Ķelle
Valdes priekšsēdētāja biedrībā Papardes zieds
lvvide-footer
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju