Privātpersonām

LV-Vide Coaching

Koučings

Koučings ir sevis attīstības saruna, kuras laikā Tu atrodi iekšējos resursus un ceļu, kā realizēt sevi vislabākajā veidā. 

Es kā koučs nesniedzu padomus un norādes, bet radu drošu vidi un uzdodu jautājumus, kas palīdz Tev pašam nonākt līdz atbildēm un risinājumiem.

Tipiskākie jautājumi, ar kuriem vēršas pie manis:

 • Ilgtermiņa mērķu un projektu plānošana
 • Lēmumu pieņemšana
 • Profesionālā attīstība
 • Veiksmīga sagatavošanās prezentācijai
 • Kā atrisināt konflikta situāciju
 • Kā tikt galā ar stresu
 • Vērtību un dzīves jēgas jautājumi

Brīdī, kad esi gatavs risināt sev aktuālos jautājumus, piesakies koučinga sesijai klātienē, pa telefonu vai skype.

Sistēmiskie sakārtojumi

Kad gribas dzīvē kaut ko izprast, mainīt vai palūkoties uz ierasto no cita skatpunkta, tad Sistēmfenomenoloģiskā jeb sakārtojumu metode (autors: vācu psihoterapeits un filozofs Berts Helingers) ļauj paskatīties uz sevi un notiekošo it kā no malas. Strādājot grupā, ir iespējams apstāties, ieraudzīt, sajust un saprast, kas un kāpēc ar mani tā notiek. Ieviest korekcijas dzīvē tur, kur pamani, ka scenārijs atkārtojas (gan personīgajā dzīvē, gan darbā).

Sistēmisko sakārtojumu darbnīcas notiek vairākas reizes mēnesī. Lai piedalītos grupā, priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet vajadzīga vēlme rīkoties, lai mainītu konkrēto situāciju: 

 • Attiecību sarežģījumi ģimenē
 • Konflikti vai izdegšana darbā
 • Notikumu/situāciju atkārtošanās
 • Strupceļš
 • Nav enerģijas, iedvesmas, dzīvesprieka
 • Grūti pieņemt lēmumu
 • Netieku galā ar savām emocijām

* Un citi jautājumi, kuros ar prātu nevar rast jaunu risinājumu vai izeju. 

Pievienojies, lai pārliecinātos, kā šī metode palīdz mainīt dzīves plūsmu.

 

LV-Vide Sistēmas

Konsultācijas personāla jautājumos

Dalos ar savu ilggadējo profesionālo pieredzi un zināšanām šādos jautājumos:

 • Darba tiesības (darba attiecību pārtraukšana, atvaļinājums, sociālās garantijas, virsstundas, u.tt.)
 • Kā efektīvi un mērķtiecīgi meklēt jaunu darbu
 • Kā izveidot CV atbilstoši konkrētajai pozīcijai
 • Kā sagatavoties darba pārrunām

Atsauksmes

Ar Lailu esmu pazīstama jau 15 gadus. Esmu ļoti pateicīga liktenim, ka tam labpatikās mūsu ceļus sakrustot un man, kā jaunajai Personāla vadības entuziastei, bija iespēja smelties zināšanas un pieredzi no profesionālās Personāla vadītājas Lailas. Ļoti novērtēju Lailas zināšanas, komunikācijas, komandas vadības prasmes un patiesu iedziļināšanos katrā konkrētajā jautājumā, problēmsituācijā. No Lailas iedvesmojos un iemīlēju Darba likumu un ar aizrautību vēl šobrīd šķetinu dažādus problēmgadījumus. Apbrīnoju viņas nosvērtību, mieru, atvērtību un cilvēcību, kas rada drošu un patīkamu darba vidi. Esmu izmantojusi Lailas, kā kouča un sistēmiskā terapeita, pakalpojumus. Laila ir ļoti profesionāla arī šajā jomā, prot uzdot īstos jautājumus īstajā brīdī, neko neuzspiežot, neiesakot, bet pašai ļaujot nonākt pie risinājuma un paskatīties uz konkrēto situāciju no malas. Pēc sarunām ar Lailu vienmēr jūtos enerģijas pilna, pozitīvi uzlādēta un reizēm "gatava gāzt kalnus" 🙂 Ja esi nokļuvis Lailas mājas lapā un esi pārdomās vai ir vērts uzrunāt Lailu, tad es saku "Noteikti! Droši piesakies un uzlabo savu dzīves kvalitāti!" 🙂
Evija Vaļuka
Man paveicies strādāt Lailas Vīksnas vadībā divos uzņēmumos un es varu teikt tikai labāko par viņas profesionalitāti. Vienmēr atvērta jaunām idejām, spēj motivēt un atbalstīt, izcilas vadības un komunikācijas prasmes, kas viennozīmīgi pozitīvi ietekmē jebkuru komandu. Darbā Laila uztur drošu un atvērtu vidi komandā un uzņēmumā, kas palīdz attīstīties darbiniekiem, kolēģiem un uzņēmumam kopumā. Lailā es apbrīnoju viņas taktiskumu, loģisko un stratēģisko domāšanu un skaidru nākotnes vīziju – tas vienmēr palīdzējis sasniegt rezultātu un nenovērsties no mērķa. No Lailas esmu iemācījusies ieklausīties cilvēkos un aiz teiktā ieraudzīt domāto. Esmu arī strādājusi ar Lailu sistēmiskos sakārtojumos kā privātpersona, un ar visu pārliecību varu teikt, ka novērtēju Lailas spēju veidot ērtu, mājīgu vidi, kas palīdz dalībniekiem atvērties un ieraudzīt situācijas cēloni, nevis turpināt cīnīties ar sekām. Kas īpaši uzrunā tik sensitīvajos jautājumos – vienmēr tiek ievērota konfidencialitāte, katram dalībniekam tiek dots pietiekošs laiks pārdomām un atbildēm un kopumā tiek veidota ļoti draudzīga vide. Lailai izdodas ievērot dzīves balansu, sekojot prāta loģikai, bet darot visu ar dvēseli un es to tiešām apbrīnoju.
Aleksandra Anufrijeva
Laila Vīksna
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju