Uzņēmumiem

LV-Vide Personāla atlase

Personāla atlase

Izprotot uzņēmuma vajadzības un iekšējo kultūru, atrodu profesionālus un konkrētam uzņēmumam atbilstošus darbiniekus, pamanu talantus, kas ir ieguvums uzņēmumam ilgtermiņā.


Atsevišķi par to vienojoties, varu veikt pilnu vai daļēju personāla atlases procesu.

Darbinieks atnāk strādāt uz uzņēmumu, bet aiziet no vadītāja. Kāpēc?

Personāla attīstība un koučings

Atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un prioritātēm, sasniedzu nodefinētos uzņēmuma mērķus, grupā vai individuāli izmantojot dažādas metodes un īpaši izstrādātus uzdevumus. Rezultātā darbinieki paši atrod labākos risinājumus un ir motivēti rīkoties.

Pasaki, ko Tu vēlies savai komandai, un es pateikšu, kā to vari sasniegt:

 • Komandas vai darbinieka motivācijas paaugstināšana
 • Uzņēmuma stratēģijas izstrāde
 • Darbinieku iesaiste
 • Problemātisku situāciju risināšana
 • Virzība uz vienotu mērķi
 • Uzņēmuma misijas, vīzijas un vērtību izveide un ieviešana
 • Komandas ciešāka sadarbība (saliedēšana)
 • Līderu attīstība
LV-Vide Coaching

Konsultācijas

Dalos ar savu ilggadējo profesionālo pieredzi un zināšanām šādos jautājumos:

 • Atalgojuma sistēmu un labumu groza izstrāde, balstoties uz tirgus tendencēm
 • Konsultācijas darba tiesību jautājumos
 • Personāla vadības procesu audits, izveide, sakārtošana
 • Ikgadējās darba pārrunas
 • Labākā prakse personāla administratīvajos dokumentos

Atsauksmes

Ar Lailu sadarbojos 2019.gada rudenī, veidojot un vadot stratēģisko plānošanu vienam no mūsu grupas uzņēmumiem. Ļoti novērtēju viņas spēju iedziļināties, prasmi uztaustīt un uzdot pareizos jautājumus, lai izzinātu mūsu vēlmes un piedāvātu atbilstošākās metodes ideju ģenerēšanai un problēmsituāciju risināšanai. Laila spēj radīt konkrētajam klientam veidotu formātu un aktivitātes. Piedāvājot dažādus radošos uzdevumus, pasākuma laikā Laila palīdzēja komandai paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un nonākt līdz vērtīgām atklāsmēm. Ar Lailu ir viegli komunicēt un sadarboties, radot programmu šim pasākumam, bijām uz viena viļņa.
Jolanta Jansone
Personāla vadītāja SIA Eco Baltia Group
Lailu Vīksnu un Initu Lūku jau piekto gadu aicinu vadīt Ezeres pagasta pārvaldes komandas saliedēšanas pasākumu. Ļoti novērtēju iedziļināšanos komandas vajadzībās un individuālo pieeju katram pieprasījumam. Katru reizi tiekam pārsteigti ar jauniem risinājumiem. Drošā un atbalstošā vide dod mums iespēju atbrīvoties, gūt jaunas atziņas, izvirzīt jaunus, aizraujošus mērķus un ar pozitīvu enerģijas lādiņu turpināt savu ikdienas darbu. Uztveram mūsu koučus Lailu un Initu kā savējos, mēs ļaujamies un mums vajag tādus kā jūs. Gaidam mūsu nākošo pasākumu!
Irēna Grauze
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja
Laila Vīksna
Uzzini vairāk

Piesaki konsultāciju